ӨДӨР ТУТМЫН АРХИВ: "12-Р САР 9, 2019"

1

2019 оны жилийн эцсийн хү...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

1

2019 онд тэтгэмж авсан ал...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Захирамжийн дугаар Захирамжийн тэргүү Үзэх Б/05 В.Гантуяад тусламж олгох тухай Үзэх Б/09 Н.Мөнгөнцэцэгт тусламж олгох тухай Үзэх

3

2019 онд ЗДТГазрын албан ...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Тушаалын дугаар Тушаалын тэргүү Үзэх Б/13 Н.Ган-Эрдэнэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай Үзэх Б/15 Ц.Болдбаатарыг урамшуулах тухай Үзэх Б/19 С.Энхцэцэгт тусламж олгох тухай Үзэх Б/26 Д.Сувд-Эрдэнэд

3

ОНХСангийн хөрөнгөөр х...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

zurag 2

2019 оны Орон нутгийн хөг...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

zurag 9

2019.12.02 “Иргэн төвтэй ...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

5 (2)

2019.04.29 “Иргэн төвтэй ...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

6

2019.04.24 “Иргэн төвтэй ...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

14

2019.04.15 “Иргэн төвтэй ...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

1

2019 оны 12 дугаар сарын 09-...

09, 2019САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС