САРЫН АРХИВ: "5-Р САР 2018"

4

Баянтал сумын цаг үеийн...

30, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

ЗДТГазрын ажилчидын ша...

30, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Нээх 1 Тэтгэмж Үзэх 2 Цалин урамшуулал Үзэх 3 4

1

5-р сарын эхний 14 хоногт ...

22, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Picture1

ЗДТГазрын ажлын тайлан

15, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

5-2-728

МЭҮТасгийн ажлын тайла...

15, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Sun up in the countryside

Газар зохион байгуулал...

15, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

index

Олон нийтийн оролцоонд ...

09, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Sun up in the countryside

Баянтал сумын цаг үеийн...

03, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС