МЭҮТасгийн ажлын тайлан

5-Р САР 15, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
242 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС