ӨДӨР ТУТМЫН АРХИВ: "3-Р САР 27, 2018"

Picture1

Баянтал сумын өргөдөл, ...

27, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

io

Баянтал сумын цаг үеийн...

27, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД: Засаг  даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар: Аймгийн ХХААГазраас жил бүр зохион байгуулагддаг Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтний зөвлөгөөн 2018 оны 03

т

Боловсрол, Соёл, Эрүүл м...

27, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

—  4-р цэцэрлэг: СӨБ-ын дунд зохион байгуулагдсан “Яргуйхан- 2018” уралдаанд тус цэцэрлэгээс давхардсан тоогоор нийт 22 хүүхэд оролцлоо. Үүнээс: Гоцлол бүжгийн төрөлд “Өвөөгийн бүжиг” Б.Бямбатогтох хүрэл

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС