February 28, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумаас зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хагас жилийн тайлан