Баянтал сумаас зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хагас жилийн тайлан

6-Р САР 14, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
259 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС