September 29, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумаас зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны хагас жилийн тайлан