Хөдөө аж ахуйн бодлогын хүрээнд

3-Р САР 26, 2018
231 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

с

     Сумын аюулгүй нөөцөд   1053 боодол өвс хүлээн авч агуулахад хураав.

       Зүй бусаар хорогдсон малын сэг зэм устгалын ажлыг хийж дуусгасан. 9 иргэнийг өдрийн 20.000 төгрөгөөр, 3 портер машин өдрийн 50.000 төгрөгөөр дайчлан ажиллуулсан ба нийт 2.890.000 төгрөгийн зардлыг зарцуулсан.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС