Хариуцлагын жилийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС