August 12, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2018 оны төсөв

Товч утга

Үзэх

1

ИТХурлын төсөв

Үзэх

2

ЗДТГазар,

Баг төсөв

Үзэх

Үзэх

3

ЭМТөвийн төсөв

Үзэх

4

4-р сургуулийн төсөв

Үзэх

5

4-р цэцэрлэгийн төсөв

Үзэх
6

Соёлын төв

Үзэх

7

8

9

ИТХурлын тогтоол /төсөв/

ОНХСан

СХСан

Үзэх

Үзэх

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС