Байгаль орчны бодлогын хүрээнд

12-Р САР 11, 2017
83 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Picture7

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам ,талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх, зөөх “Цэмцгэр Баянтал” нийтийг хамарсан 10 хоногийн ажил 2017 оны 12 р сарын 04 ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна.  Хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөр эрхлээгүй 44 иргэн хамрагдаж байна. Сумын Засаг дарга, СЗДТГ-аас 200 000 гаруй төгрөгний шатахуун зарцуулаад байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ ҮЛДЭЭХ ХЭСЭГ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС