March 6, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Байгаль орчны бодлогын хүрээнд

Picture7

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам ,талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэх, зөөх “Цэмцгэр Баянтал” нийтийг хамарсан 10 хоногийн ажил 2017 оны 12 р сарын 04 ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна.  Хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөр эрхлээгүй 44 иргэн хамрагдаж байна. Сумын Засаг дарга, СЗДТГ-аас 200 000 гаруй төгрөгний шатахуун зарцуулаад байна.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС