Төрийн болон албаны нууцын тухай

11-Р САР 7, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
203 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС