Төрийн албаны тухай хууль

11-Р САР 7, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
193 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС