December 1, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хуралдааны 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 12 дугаар тогтоолоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС