December 1, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН “АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС