December 1, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Монгол Улсын хэмжээнд 2022 оны 1-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх 15 хуулийг танилцуулж байна.

 1. Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595772311
 2. Төсвийн зарим тусгай шаардлагын үйлчлэлийг түр түдгэлзүүлэх,мөрдөх хугацааг хойшлуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709652901
 3. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596620471
 4. Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381596644081
 5. Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595887621
 6. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709635751
 7. Хөдөлмөрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709584961
 8. Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709602851
 9. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16106891904801
 10. Соёлын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709374521
 11. Соёлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230812107921
 12. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230709404501
 13. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16381595944531
 14. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16230779072091
 15. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail/16231112784611
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС