August 6, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумын 2017 оны авлаг, өглөгийн дэлгэрэнгүй мэдээ

Товч утга

Үзэх

1

1-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

2

2-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

3

3-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

4

4-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

5

5-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

6

6-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

7

7-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

8

8-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

9

9-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

10

10-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

11

11-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

12

12-р сарын авлаг, өглөг

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС