August 6, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Баянтал сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 

Товч утга Үзэх
1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
4 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
5 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
6 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
7 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
8 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
9 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
10 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
11 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
12 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх

 

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС