Баянтал сумын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10-Р САР 30, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
265 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

 

Товч утга Үзэх
1 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
2 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
3 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
4 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
5 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
6 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
7 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
8 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
9 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
10 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
11 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх
12 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл Үзэх

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС