Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын талаар хэрэгжүүлж буй ажил

10-Р САР 30, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
285 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Picture1

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд зээлээр олгосон өвс тэжээлийн үнэ болох 3 сая төгрөгийг татан төвлөрүүлээд байна. Цаашид өвс худалдан авах аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулахаар төлөвлөөд байна.

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу байгууллага бүрээр орж өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг нь шалгаллаа. Дотоод дулаалга буюу цонх, хаалга сан техникийн бүрэн бүтэн байдалд анхаарч  зарим  шинэчлэл зэргийг хийсэн байна. Дулаан их алдагдалтай соёлын төв гадна талынхаа шавардлага чигжээс зэргийг сайтар хийсэн байна. Хөдөөгүүр өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангуулах шалгах ажлын хэсэг  2 дахь удаагаа малчин иргэдээрээ тойрч ажилласан байна.

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС