August 11, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2020 ОНЫ ОНХС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ДОТООД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС