September 22, 2023

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2020 онд тэтгэмж урамшуулал, сахилгын шийтгэл авсан албан хаагчид

                      2020 ОНД ТЭТГЭМЖ УРАМШУУЛАЛ, САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ

                                    АВСАН АЛБАН ХААГЧИД /ТУШААЛ “Б”/

Захирамж, Тушаалын дугаар

Захирамж, Тушаалын тэргүү

Үзэх

Б/01

Л.Отгонпүрэвт тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/05

Х.Ариунгуад тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/06

М.Энх-Амгаланд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

Б/09

З.Сувд-Эрдэнийн хүүхэд асрах чөлөөг сунгаж олглх тухай

Үзэх

Б/10

Л.Лхагвасүрэнгийн цалин, нэмэгдлийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

Б/11

Д.Сувд-Эрдэнэд тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/12

Х.Ариунгуад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай

Үзэх

Б/13

Н.Сарантуяад тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/15

С.Оюунтүлхүүрт төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

Б/19

Н.Сарантуяад тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/22

М.Бодьгэрэлд тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

Б/23

Б.Цолмон-Эрдэнэд тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

Б/32

С.Оюунтүлхүүрт тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХШИЛЭН ДАНССошиал хаяг