September 29, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2020.03.02-ны өдрийн үүрэг даалгаврын биелэлт

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС