2019 оны эхний хагас жилийн ТҮ-ний ажилчдын ажлыг дүгнэсэн хуудас

12-Р САР 12, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
48 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС