ӨДӨР ТУТМЫН АРХИВ: "11-Р САР 1, 2017"

Sun up in the countryside

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯ...

01, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 03 дугаар хуралдааны 08 дугаар тогтоолын …. дугаар хавсралт ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ

Picture1

2017оны батлагдсан төсөв

01, 2017САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

№ Товч утга Үзэх 1 ИТХурлын төсөв Үзэх 2 ЗДТГазрын төсөв Үзэх 3 ЭМТөвийн төсөв Үзэх 4 4-р сургуулийн төсөв Үзэх 5 4-р цэцэрлэгийн төсөв

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС