July 4, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

  №

Товч утга

Үзэх

1 ЗДТГазрын 2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө

Үзэх

2  ЗДТГазрын 2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө  Үзэх
3  ЗДТГазрын 2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилт  Үзэх
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС