СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Товч утга Төлөвлөгөө харах

1

Аймгийн засаг даргаас сумын засаг даргатай байгуулсан 2018 оны хамтран ажиллах гэрээ

Үзэх

2

Аймгийн засаг даргаас сумын засаг даргатай байгуулсан 2018 оны хамтран ажиллах гэрээний төлөвлөгөө

Үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС