July 4, 2020

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Товч утга Төлөвлөгөө харах

1

Аймгийн засаг даргаас сумын засаг даргатай байгуулсан 2018 оны хамтран ажиллах гэрээ

Үзэх

2

Аймгийн засаг даргаас сумын засаг даргатай байгуулсан 2018 оны хамтран ажиллах гэрээний төлөвлөгөө

Үзэх

3 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2016-2020 он
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС