ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Товч утга

Төлөвлөгөө харах

1

Төрийн албан хаагчийн 2018 оны  сургалтын төлөвлөгөө

Үзэх

2

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөд, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө

Үзэх

3

Эрх зүйн албан бус сургалт

Үзэх

4

Дотоод сургалтын төлөвлөгөө

Үзэх

   5 Календарчилсан төлөвлөгөө 2019
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС