ОНХСангаас 2017 онд хийгдсэн ажлын тайлан

6-Р САР 18, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
304 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС