December 1, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан

Товч утга Үзэх
1 ИТХурал Нээх
2 ЗДТГазар Нээх
3 Эрүүл мэндийн төв Нээх
4 4-р сургууль Нээх
5 4-р цэцэрлэг Нээх
6 Соёлын төв Нээх
7 ОНХСан Нээх
8 СХСан Нээх
9 Хөрөнгө орлогын барьцаа Нээх
10 Мал хамгаалах сан Нээх
11 Байгаль хамгаалах сан Нээх
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС