Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан

4-Р САР 10, 2018
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
256 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан

Товч утга Үзэх
1 ИТХурал Нээх
2 ЗДТГазар Нээх
3 Эрүүл мэндийн төв Нээх
4 4-р сургууль Нээх
5 4-р цэцэрлэг Нээх
6 Соёлын төв Нээх
7 ОНХСан Нээх
8 СХСан Нээх
9 Хөрөнгө орлогын барьцаа Нээх
10 Мал хамгаалах сан Нээх
11 Байгаль хамгаалах сан Нээх

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС