ЗДТГ-н даргын тушаал

12-Р САР 13, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
226 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

Д/д

Товч утга

Үзэх

1

Дотоод журам батлах тухай

Үзэх

2

Хавсралт Үзэх
3 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

4

Хавсралт Үзэх

 

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС