4-р сургуулийн спорт заалны цахилгаан монтажны засварын ажил

11-Р САР 22, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
333 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС