Хог-хаягдлын тухай шинэчилсэн найруулга

11-Р САР 6, 2017
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
161 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС