August 11, 2022

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

СУРГАЛТ 2020-СУМЫН ХӨГЖИЛ, ХАМТЫН ХӨГЖИЛ /1-Р БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА/

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС