2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл /сараар/

12-Р САР 9, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
22 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС