2018 оны Санхүүгийн тайлан ЗДТГазар

6-Р САР 18, 2019
САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН
160 МЭДЭЭГ ҮЗСЭН

САНАЛ, ХҮСЭЛТ АВАХ ЦОНХЫГ ХААСАН БАЙНА.

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС