ӨДӨР ТУТМЫН АРХИВ: "3-Р САР 19, 2018"

Sun up in the countryside

ЗАРЛАЛ

19, 2018САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ХААСАН

ЗАРЛАЛ Баянтал суманд 2017 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөх хүсэлтээ өгч бүртгүүлсэн иргэдийн материал эрх бүхий Засаг даргын шийдвэрээр баталгаажсан тул иргэд сумын

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС