September 19, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 2018 он

Товч утга Нээх
1 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
2 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
3 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
4 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
5  Газар өмчлүүлэх шийдвэрт өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэх
6  Хавсралт  Үзэх
7  Хавсралт  Үзэх
8  Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Үзэх
9  Харъяалалгүй ахмад настны нэрс  Үзэх
10  Хавсралт  Үзэх
11  Хариуцлагатай жижүүр томилох  Үзэх
12  Хавсралт  Үзэх
13  Хавсралт  Үзэх
14  Хяналтын пост байгуулах  Үзэх
15  Комисс томилох тухай  Үзэх
16  Хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх
17  Газар өмчлүүлх тухай  Үзэх
18  Хавсралт  Үзэх
19  Хавсралт  Үзэх
20  Хавсралт Үзэх 
21  Хавсралт  Үзэх
22  Хавсралт  Үзэх
23  Хавсралт  Үзэх
24  Хавсралт  Үзэх
25  Хавсралт  Үзэх
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 

 

 Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Хавсрал

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Ажлын хэсэг томилох тухай

Гамшгийн нөхцөл байдлын үед ажиллах тухай

Хавсралт

Хавсралт

Хөрөнгө зарцуулах тухай

“Хариуцлагын жил”болгон зарлах

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дуудлага худалдааны анхны үнэ

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Газар эзэмшүүлэх тухай

Газар эзэмшүүлэх тухай

Газар эзэмшүүлэх тухай

Газар өмчлөх эрх зуцлах

Салбар зөвлөл байгуулах

Хүүхдийн төлөө зөвлөл

Дуудлага худалдаа явуулах

Хавсралт

Зөвлөл байгуулах тухай

Комисс томилох тухай

Хавсралт

Хавсралт

Ажлын хэсэг томилох

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Хавсралт

Ажлын хэсэг байгуулах

Газар эзэмшүүлэх тухай

 Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

Үзэх

 

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС