September 19, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

Сумын Засаг даргын захирамж

Д/д

Товч утга

Үзэх

1

Газар эзэмшүүлэх тухай

үзэх

2

Комисс томилох тухай үзэх
3 комисс томилох тухай

үзэх

4

Комисс томилох тухай үзэх
5 Газар эзэмшүүлэх тухай

үзэх

6

Газар эзэмшүүлэх тухай үзэх
7 Хавсралт

үзэх

8

Дуудлага худалдаа дахин явуулах үзэх

9

Хавсралт

үзэх

10  

үзэх

11

  үзэх
12  

үзэх

13

  үзэх
14  

үзэх

15

  үзэх
16  

үзэх

17  

үзэх

18  

үзэх

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС