October 17, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ЗДТГазрын даргын тушаал 2018 он

Товч утга Нээх
1 Комисс томилох тухай Үзэх
2 ЗДТГазрын 2018 оны орон тоо, цалин санг  батлах тухай Үзэх
3 Хавсралт Үзэх
4 Хавсралт Үзэх
5 Хавсралт Үзэх
6 Хавсралт Үзэх
7 Хавсралт Үзэх
8 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
9  Хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх
10  Хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх
11  Ур чадварын нэмэгдэл Үзэх
12  Хавсралт  Үзэх
13  Хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх
14  Ур чадварын нэмэгдэл  Үзэх
15  Хавсралт  Үзэх
16  Ээлжийн амралтын хуваарь  Үзэх
17  Хавсралт  Үзэх
18  Хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх
19  Хавсралт  Үзэх
20  Хавсралт  Үзэх
21  Ур чадвар  Үзэх
22  Хавсралт  Үзэх
23  Ур чадвар  Үзэх
24  Хавсрал  Үзэх
25  Цалин урамшуулал  Үзэх
26
ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС