September 19, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, БАЯНТАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН 2021 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС