September 19, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

2020 онд Цалин, нэмэгдэл, тэтгэмж авсан албан хаагчид

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн тэргүү

Үзэх

Б/01

С.Бямбасүрэнд их эмчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэсний нэмэгдэл цалинг олгох тухай

Үзэх

Б/02

Н.Мөнгөнцэцэгт тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/03

Б.Энхтөрд тусламж олгох тухай

Үзэх

Б/04

Ш.Шинэбаярт буцалтгүй тусламж олгох тухай

Үзэх

 

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС