September 19, 2021

Баянтал сум – ЗДТГ

Баянтал сум

“Оорцог элгэн” хоршоо нь Монголын ахмадын баярыг угтаж сумын ахмадуудыг хүлээн авч 1 өдрийн соёл, урлаг, хүлээн авалтын арга хэмжээг зохион байгуулав

ХОЛБОО БАРИХ
ШИЛЭН ДАНС