Баянтал сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бичгээр, амаар, цахим сүлжээ, санал хүсэлтийн хайрцаг, 99708446 дугаарын утсаар ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. ***bayantal.gs.gov.mn*** ++Bayantal.gs.gov.mn++

Баянтал сумын Засаг даргын А захирамж 2016

Д/д

Захирамжийн дугаар

Товч утга

Захирамж нээх

1

А/1

Байгууллагын тамга түших ажилтныг шинчлэн томилох тухай 

Үзэх

2

 А/2

Сумын цагаан сарын арга хэмжээг зохион байгуулах комисс томилох

Үзэх

3

 А/3

 Соёлын төвийн Эрхлэгч Х.Энхжаргалд тусламж олгох тухай

Үзэх

4

 А/4

 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

Үзэх

5

 А/4

Хавсралт 

Үзэх

6

 А/4

Хавсралт

Үзэх

7

 А/5

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

8

А/5

 Хавсралт

Үзэх

9

 А/6

 Харъяалалгүй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Үзэх

10

 А/6

 Хавсралт

Үзэх

11

 А/7

 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

12

 А/8

 

Үзэх

13

 А9

 

Үзэх

14

 А/10

 

Үзэх

15

 

 

Үзэх

16

 

 

Үзэх

17

 

 

Үзэх

18

 

 

Үзэх

19

 

 

Үзэх

20

 

 

Үзэх

21

 

 

Үзэх

22

 

 

Үзэх

23

 

 

Үзэх

24

 

 

Үзэх

25

 

 

Үзэх

26

 

 

Үзэх

27

 

 

Үзэх

28

 

 

Үзэх

29

 

 

Үзэх

30

 

 

Үзэх

31

 

 

Үзэх

32

 

 

Үзэх

33

 

 

Үзэх

34

 

 

Үзэх

35

 

 

Үзэх

36

 

 

Үзэх

37

 

 

Үзэх

38

 

 

Үзэх

39

 

 

Үзэх

40

 

 

Үзэх

41

 

 

Үзэх

42

 

 

Үзэх

43

 

 

Үзэх

44

 

 

Үзэх

45

 

 

Үзэх

46

 

 

Үзэх

47

 

 

Үзэх

48

 

 

Үзэх

49

 

 

Үзэх

50

 

 

Үзэх

Сумын Засаг даргын захирамж

Д/д

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн Товч утга

Дэлгэрэнгүй

1

А/44

 Газар ашиглуулах тухай

Үзэх

2

А/45

 Хүндэтгэл үзүүлэх харьяалалгүй ахмад настны нэрсийг батлах тухай

Үзэх

3

А/46

 Үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай

Үзэх

4

А/47

 Засаг даргын зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

5

А/48

 Шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Үзэх

6

А/49

 Засаг даргын жуух бичигээр шагнах тухай

Үзэх

7

А/50

 Засаг даргын жуух бичигээр шагнах тухай

Үзэх

8

А/51

 ''Урлагын наадам''2015 Уралдаанд бэлтгэл ажил хангуулах комисс томилох тухай

Үзэх

9

А/52

 Урлагын наадам''2015 Уралдаанд бэлтгэл ажил хангуулах комисс томилох тухай

Үзэх

10

А/53

 Тамхи худалдаалах зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

11

А/54

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

12

А/55

 Хүүхэд гэр бүл хамгаалах хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай

Үзэх

13

А/56

 Соёлын төвд газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

14

А/57

 Өвөлжөөний зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

15

А/58

 Иргэдэд газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

16

А/59

 Өвөлжөөний зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

17

А/60

 Өвөлжөөний зориулалтаар газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

18

А/61

 Иргэдэд газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

19

А/62

 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

20

А/63

 Хүн ам, Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын комисс томилох тухай

Үзэх

21

А/64

 Сумын шинэ жилийн комисс томилох тухай

Үзэх

22

А/65

 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

23

А/66

 Газар эзэмшүүлэх эрхийг шилжүүлэх тухай

Үзэх

24

А/67

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

25

А/67

 Хавсралт-1

Үзэх

26

А/68

 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

27

А/69

 Газар эзэмшүүлэх тухай

Үзэх

Сумын Засаг даргын А захирамж

Д/д

Захирамжийн дугаар

Захирамжийн товч утга

Дэлгэрэнгүй

1

 А/01

 Санхүүгийн алба байгуулах тухай

Үзэх

2

 А/02

 Комисс томилох тухай

Үзэх

3

 А/03

 

Үзэх

4

 А/04

 Орон тооны бус ёс зүйн хороо байгуулах тухай

Үзэх

5

А/05 

 Харъяалалгүй ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх

Үзэх

6

А/06 

 Шагналын журам батлах тухай

Үзэх

7

А/07 

 Хүүхэд үрчлүүлэх тухай

Үзэх

8

А/08 

 Золбин нохой устгах ажил зохион байгуулах  тухай

Үзэх

9

А/09 

 Эрх олгох тухай

Үзэх

10

А/10 

 Тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Үзэх

11

А/11 

 Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Үзэх

12

А/12 

 Сумын цагаан сарын арга хэмжээг зохион байгуулах

Үзэх

13

А/13 

 Аян зохион байгуулах тухай

Үзэх

14

А/14 

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

15

А/15 

 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Үзэх

16

А/16 

 Хариуцлагтай жижүүр томилох тухай

Үзэх

17

А/17 

 Хүүхэд хамгаалах хамтарсан баг байгуулах

Үзэх

18

А/18 

 Шагнал олгох тухай

Үзэх

19

А/19 

 Ш.Бямбажавыг иргэний нэхэмжлэгчээр томилох 

Үзэх

20

А/20 

 Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах тухай

Үзэх

21

А/21 

 Хөрөнгө зацуулах тухай

Үзэх

22

А/22 

 Гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

23

А/23 

 Соёлын төвийн техник тоног төхөөрөмж хүлээж авах комисс томилох тухай

 

Үзэх

24

А/24 

 Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай

Үзэх

25

А/25 

 Тусламж олгох тухай

Үзэх

26

А/26 

 Залуучуудын нийтийн талбайг засварлах тухай

Үзэх

27

А/27 

 4-р сургуулийн эмчийн өрөөний тоног төхөөрөмж худалдан авах тухай

Үзэх

28

А/28 

 ЭМТөвийн тоног төхөөрөмж авах тухай

Үзэх

29

А/29 

 Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалга явуулах тухай

Үзэх

30

А/30 

 Өмч хамгаалах зөвлөлийн гишүүдийг шинэчлэн батлах

Үзэх

31

А/31 

 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

32

А/32 

 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

33

А/33 

 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

Үзэх

34

А/34 

 Ур чадвар олгох тухай

Үзэх

35

А/35 

 Урамшуулал олгох тухай

Үзэх

36

А/36 

 Тэтгэмж олгох тухай

Үзэх

37

А/37 

 Байгууллагын тамга түших ажилтныг томилох тухай

Үзэх

38

А/38 

 Тамхи худалдаалах эрх олгох тухай

Үзэх

39

А/39 

 Өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

Үзэх

40

А/40 

 Тамхи худалдаалах эрх олгох тухай

Үзэх

41

А/41 

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

42

А/42 

 Цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Үзэх

43

А/43 

 Харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай

Үзэх

Subcategories

GSA.jpgMUE.jpgONTS.jpgTAZ.jpgZSMN.jpgl10.jpgl11.jpgl12.jpgl9.gif

Мэндчилгээ

Тендерийн зар

Одоогоор зарлагдсан тендер байхгүй

Хандалт

Өнөөдөр63
Өчигдөр62
Өнгөрсөн долоо хоногт125
Нийт21138

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ: Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ

Харилцах утасны дугаар: 88739284