Баянтал сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бичгээр, амаар, цахим сүлжээ, санал хүсэлтийн хайрцаг, 99708446 дугаарын утсаар ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. ***bayantal.gs.gov.mn*** ++Bayantal.gs.gov.mn++

Өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийн хагас жилийн тайлан

Тус сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт 2016 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 307 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирсэн байна. Сумын Засаг даргад 61 өргөдөл, Тамгын газарт 246 өргөдөл, гомдол бичгээр ирснийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, бүртгэл хяналтын картаар шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж, хариуг бичгээр гарган хүргүүлэн ажиллаж байна.

Нийт ирсэн 303 өргөдөл, гомдлыг 100 хувь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 4 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа явж байна Read more...

2016 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал

Тайлан ирүүлсэн сум Нийт ирсэн өргөдөл, санал, гомдлын тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт /хувь/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй
Баянтал сумын ЗДТГ 307 303 2 0 4 98,70%
Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл, санал, гомдол, хүсэлт Үүнээс
Бичгээр Цахим хэлбэрээр /www.bayantal.gs.gov.mn/ Утсаар хандсан /11-11/ Биечлэн уулзсан /амаар/ Бусад /иргэдтэй ажиллах, нээлттэй өдөрлөгөөр/
1 Баянтал сумын ЗДТГ 308 308
Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал өргөдөл, гомдол Нийт тоо Эзлэх хувь
1 Баянтал сумын ЗДТГ 1. Иргэний бүртгэл шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой 226 73,38%
2. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн тухай 3 0,97%
3. Ажлын байртай холбоотой асуудлаар 5 1,62%
4. Мөнгөн тусламж хүссэн тухай 0 0,00%
5. Эмчилгээний зардал хүссэн тухай 6 1,95%
6. Газар хүссэн болон газрын маргаантай холбоотой асуудлаар 59 19,16%
7. Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон төсөлд хамрагдах тухай 0 0,00%
8. Бусад асуудлаар ирүүлсэн өргөдлүүд 8 2,60%

2015 оны Иргэдийн өргөдөл, гомдолын биелэлт

Д/д

Товч утга

Биелэлт

1

 Иргэдийн өргөдөл, гомдолын тайлан

 Үзэх

GSA.jpgMUE.jpgONTS.jpgTAZ.jpgZSMN.jpgl10.jpgl11.jpgl12.jpgl9.gif

Мэндчилгээ

Тендерийн зар

Одоогоор зарлагдсан тендер байхгүй

Хандалт

Өнөөдөр63
Өчигдөр62
Өнгөрсөн долоо хоногт125
Нийт21138

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ: Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ

Харилцах утасны дугаар: 88739284